Nakúpili ste nad 200 € s DPH, získavate dopravu ZADARMO
Košík
0,00 € s DPH
0 položiek
Vzhľadom na vyťaženosť kuriérov, negarantujeme doručenie tovaru v dátume uvedenom pri produkte. Ďakujeme za pochopenie.

Deväť stereotypov o teplovzdušnom kúrení

Magazín » Deväť stereotypov o teplovzdušnom kúrení

13.05.2012

1. stereotyp: Teplovzdušné kúrenie je neúčinné

Stereotyp o nízkej účinnosti teplovzdušného kúrenia sa často vyskytuje pri rozhovore s potencionálnym zákazníkom – skoro tak často ako presvedčenie, že krb dokáže vykúriť každý (aj ten najväčší) priestor. Pravda je však niekde uprostred.

Treba si jednoznačne povedať – vykurovanie krbom je systém, ktorý môže účinne vykúriť nie príliš veľkú plochu (predpokladajme, že maximálne 150m2). Dokonca aj rôzne kaskádové systémy, použitie dvoch ventilátorov, dodatočných potrubných ventilátorov a podobne príliš nepomôžu. Je lepšie vychádzať z predpokladu skutočného vykúrenia niekoľkých izieb ako neefektívneho zohrievania všetkých. Platí zásada (pri nútenej cirkulácii vzduchu), že vzdialenosť od ventilátora po najvzdialenejší vývod by nemala byť dlhšia ako 10m. V prípade gravitačného šírenia tepla (bez použitia ventilátora) môžeme účinne vykúriť miestnosti do 4-5m od krbu.

Samozrejme, ťažko je jednoznačne určiť akú plochu je možné vykurovať a akú už nie, pretože prakticky na 100% to závisí od konkrétnej situácie (napr. vykurovanie prízemia a miestností na poschodí môže byť väčšie v prepočte na vykurovanú plochu ako vykurovanie miestností v jednej úrovni). Tieto obmedzenia sú spôsobené vzhľadom na systém teplovzdušného kúrenia – prietok teplého vzduchu z krbu do ďalších miestností musí mať zodpovedajúcu vysokú rýchlosť, aby dokázal prekonať vzdialenosť od ventilátora po vývod (cestou prekonať prekážky vo forme rôznych zhybov, nesymetrických tvarov a pod.). Ďalšou jeho úlohou je priviesť vzduch dostatočne teplý a tiež nezabúdajme na to, že systém nemôže byť príliš hlučný. Treba si uvedomiť, že pokusy o zväčšenie (rozvetvenie) systému môžu byť neefektívne z iného dôvodu – ohraničeného výkonu krbovej vložky. Vzhľadom k vyššie uvedenému je zrejmé, že montáž veľkého systému teplovzdušného kúrenia, použitie výkonných ventilátorov bude málo účinné pokiaľ krbová vložka nebude schopná dostatočne zohriať vzduch, ktorý prúdi okolo nej. Pamätajme tiež, že vzduch, ktorý prúdi okolo krbovej vložky je zohrievaný o niečo viac ako ten, ktorý je rýchlo nasávaný výkonným ventilátorom.

 

2. stereotyp: Teplovzdušné vykurovanie krbom je hlučné

Druhý stereotyp vyplývajúci zo skúsenosti používateľov, ktorí sa (niekedy nie bezdôvodne) sťažujú na hlučnosť systému. Neznamená to však, že teplovzdušný krb je zdrojom hluku – u 99% prípadov je to spôsobené neodbornou montážou. Dôležitým je fakt, že krbový ventilátor nie je zdrojom najväčšieho hluku. Štandardný ventilátor vydáva zvuk o hlasitosti 65 dB – čiže počuteľný, ale neobťažujúci, pokiaľ je ventilátor umiestnený v neobývanom podkroví. Zdrojom hluku je vzduch, ktorý s veľkou rýchlosťou prekonáva trasu od ventilátora po vývod cez mriežku, alebo anemostat.

Šum bude proporcionálne narastať vzhľadom k rýchlosti vzduchu (použitím výkonnejšieho ventilátora) a odporu teplovzdušných rozvodov. Tak sa môže stať, že prietok vzduchu cez potrubie s malým priemerom (napr. menej ako 100mm), alebo cez plochý kanál s nezodpovedajúcim prierezom, s množstvom odbočiek a kriviek a prípadne predimenzovaným ventilátorom spôsobí tak veľký šum, že sa domáci obyvatelia rozhodnú systém nepoužívať.

 

3. stereotyp: Teplovzdušné kúrenie znečisťuje okolie vzduchových vývodov

Áno, teplovzdušné vykurovanie špiní okolie vývodov vzduchu, pokiaľ nepoužijeme filtre pred mriežky a anemostaty. Pokiaľ budú filtre namontované a pravidelne čistené (alebo vymieňané), tento problém obmedzíme na minimum. Nečistoty vznikajú vplyvom zohriatia prachu, ktorý je vedený potrubím spolu s teplým vzduchom. Bohužiaľ nevieme úplne eliminovať tento problém – špeciálne v prípade mriežok v opláštení krbu, kde vzhľadom na bezpečnosť nemôžme použiť filter. Tieto miesta budú v prípade inštalácie akéhokoľvek krbu najviac náchylné na usadzovanie sa prachu.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že je potrebné dbať o čistotu teplovzdušných rozvodov a ich okolia. Pri stavebných úpravách sa odporúča použitie kvalitných umývateľných materiálov v okolí mriežok na krbe pre zabezpečenie jednoduchej údržby a čistenia.

Odporúča sa tiež (pokiaľ máme inštalovaný prívod vzduchu z exteriéru pod vložku alebo v jej blízkosti) použitie filtra, aby vzduch, ktorý bude cirkulovať v dome bol očistený už na vstupe.

 

4. stereotyp: Systém teplovzdušného kúrenia je nezdravý

Tak ako predchádzajúci stereotyp aj presvedčenie o zdraviu škodlivom teplovzdušnom kúrení nemá úplne racionálny základ. Alfou a omegou je odborná montáž. Neodborná montáž – bez inštalácie akýchkoľvek filtrov a predovšetkým nečistenie teplovzdušných rozvodov môže spôsobovať šírenie prachu v dome. Tu následne vzniká riziko alergií, alebo nekomfortné prostredie s ďalšími zdravotnými problémami (napr. bolesť hlavy).

Netreba opomenúť vysušovanie vzduchu cez systém teplovzdušného kúrenia. Vzduch intenzívne zohriaty od krbu (zvlášť viditeľné v mrazivých mesiacoch so suchým čerstvým vzduchom), niekoľkonásobne cirkulujúci (ohrievaný krbom, následne schladený v miestnosti a znova zohrievaný od krbu) sa stáva suchým a tým aj nezdravým. Udáva sa, že zdravá relatívna vlhkosť vzduchu je 50-60%. Zohriaty vzduch môže mať iba 15% vlhkosti. Dýchanie takéhoto vzduchu znižuje komfort a môže viesť k bolestiam hlavy, dýchavičnosti, podráždeniu sliznice a podobne.

Vysušovanie vzduchu nie je špecifický problém teplovzdušného kúrenia z krbu, prejavuje sa aj pri iných formách vykurovania (napr. kúrenie radiátormi). Odporúča sa inštalovanie zvlhčovača vzduchu, prípadne v ponuke sú aj zvlhčovače zabudovateľné do obstavania krbu, resp. krbové vložky priamo vybavené takýmto zvlhčovačom. Problematike vysušovania vzduchu sa obšírnejšie venujeme v článku Kúrenie teplovzdušným krbom – príjemná atmosféra v dome.

Systém teplovzdušného kúrenia, alebo akéhokoľvek iné kúrenie nenahrádza funkciu ventilácie. Dobre fungujúca (účinná) ventilácia zabezpečí požadovanú výmenu vzduchu v miestnostiach, čo významne obmedzí negatívne vplyvy vysušovania vzduchu a šírenia prachu.

 

5. stereotyp: Teplovzdušné rozvody si môžem urobiť sám

Úvaha, že montáž systému teplovzdušného kúrenia je jednoduchá je do určitej miery správna. Aj keď samotné zapojenie prvkov teplovzdušného kúrenia (poprosenie elektrikára, aby nám zapojil ventilátor s regulátorom) nie je všetko. Podstatné je to, aby bol systém správne navrhnutý ale aj zodpovedne zapojený. To si už vyžaduje prax a aj kus vedy. Nie je to až také jednoduché ako by sa na prvý pohľad zdalo.

Takže ak chceme, aby nám systém pracoval správne (vyvarovanie sa hluku, rovnomerné nahrievanie miestností, montáž filtrov, účinná izolácia...), je lepšie poveriť projektom aj montážou špecializovanú firmu.

 

6. stereotyp: Systém teplovzdušného kúrenia je vhodný iba do nového domu

Pre tento názor môže byť niekoľko dôvodov. Teplovzdušné rozvody by mali mať čo najväčší priemer (minimalizovanie prietokového odporu). Okrúhle potrubie by malo mať minimálny priemer 100mm, k tomu treba pripočítať izoláciu, niekoľko filtračných jednotiek, nemalý ventilátor, atď. Tento fakt, spolu s názorom, že k montáži teplovzdušných rozvodov je nutná rozsiahla rekonštrukcia existujúceho domu spojená s náročnými (prašnými) búracími prácami spôsobuje, že podobné úpravy sú ťažko realizovateľné v existujúcom dome. Samozrejme pokiaľ sa vykonáva rozsiahla rekonštrukcia domu, je možné v rámci nej vykonať aj montáž teplovzdušných rozvodov. Cena za materiál potrebný k montáži teplovzdušných rozvodov nie je až tak vysoká, v porovnaní k nej môže cena práce tvoriť vyššiu položku.

 

7. stereotyp: Rozvody teplého vzduchu nie sú pripravené pre prípad výpadku prúdu

Výpadok elektriny je problém, ktorý sa dotýka viacerých vykurovacích systémov (u niektorých systémov môže viesť k nemalým škodám).

U teplovzdušných rozvodov pri výpade prúdu, kedy sa v krbe intenzívne kúri môže byť zničený maximálne krbový ventilátor. Našťastie sú možnosti ako tomu zabrániť, napríklad špeciálne bypassy (odoberajú teplo do bočného obehu, chránia motor pred zhorením), alebo záložné zdroje (pracujú na princípe PC záložných zdrojov, tzv. UPS). Tieto možnosti nám dávajú dostatočný priestor na vyhasnutie ohňa v krbe. Niektoré moderné prvky systému teplovzdušného kúrenia majú integrovaný záložný zdroj, ktorý dokáže pokryť krátkodobý výpadok elektriny.

 

8. stereotyp: Rozvody s flexibilnými hadicami sú málo účinné

V tomto prípade sa nedá jednoznačne vyjadriť za, či proti. Pri použití izolovaných flexibilných hadíc získame podobný efekt, ako pri použití pevných rozvodov. Ako všetko, aj použitie flexibilných potrubí má svoje výhody aj nevýhody v porovnaní s pevnými rúrami. Medzi ich hlavné výhody patrí jednoduchá montáž (spojená s jednoduchou možnosťou obídenia prekážky), dobré izolačné vlastnosti rovnomerne po celej dĺžke (tepelná aj akustická izolácia), prijateľná cena, nízke náklady na dopravu a podobne. Medzi ich hlavné nevýhody patrí vyšší prietokový odpor ako u pevných rozvodov. Vzhľadom k tomu je teda možné inštalovať pevné potrubie na väčšiu vzdialenosť, resp. systém môže byť vo väčšej miere rozvetvený. Flexibilné potrubie je viac náchylné na mechanické poškodenie a vyznačuje sa tiež zložitejším čistením. V tejto súvislosti dávame do pozornosti hranaté potrubie, ktoré je relatívne lacné, vyznačuje sa jednoduchou montážou, neprenáša hluk a jeho čistenie je jednoduchšie ako u flexibilných hadíc. Na záver treba pripomenúť potrebu vykonania fundovaného projektu pred samotnou realizáciou teplovzdušných rozvodov.

 

9. stereotyp: Dobrý systém teplovzdušného kúrenia nevyžaduje použitie ventilátora

Gravitačný systém teplovzdušných rozvodov nevyžaduje vysoké finančné náklady. Jeho nevýhodou je, že nedokáže vykúriť väčšiu plochu okrem miestnosti priamo nad krbom. Ďalšou nevýhodou je to, že nie je možná regulácia systému. Charakteristickým prvkom gravitačného systému je vysoká teplota z mriežok či anemostatov, čo je spôsobené krátkou vzdialenosťou od krbu (teplo z krbu sa účinne šíri do 4-5m) a nízkou rýchlosťou šírenia. Vysoká teplota na vývode z mriežok v kombinácii s chýbajúcou filtráciou môže spôsobovať nekomfortné prostredie. Z tohto pohľadu je nútený systém obehu výhodnejší. Ponúka omnoho väčšie možnosti s vyriešením aj komplikovaných situácií. Srdcom systému s núteným obehom je krbový ventilátor nasávajúci zohriaty vzduch od krbu a tlačiaci ho do všetkých vetiev systému. Aj nútený obeh má však svoje obmedzenie – obvykle je maximálna vzdialenosť od krbu po posledný výstup vzduchu 10m.

PALOMINO KRBY, s.r.o.

zdroj: Darco 

Chcete sa poradiť?
Peter ČieškoPeter Čieško
Špecialista na krby a všetko okolo nich
Telefón0948 949 949
po-pi 8:00-18:00 hod.

Telefónpalomino@palomino.sk
Newsletter
Chcete dostávať info o zľavách a novinkách?
Registrujte sa na odber newslettera.
2006-2023 © Palomino.sk, všetky práva vyhradené. Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.
Náš eshop používa súbory cookie. Niektoré súbory cookie sú nevyhnutné pre správne fungovanie webu. Ďalšie súbory cookie používame na analýzy. Tie môžete prípadne odmietnuť.