Nakúpili ste nad 200 € s DPH, získavate dopravu ZADARMO
Košík
0,00 € s DPH
0 položiek

Teplovzdušné kúrenie krbom - základné princípy

Magazín » Teplovzdušné kúrenie krbom - základné princípy

02.06.2014

Slovenský trh zažíva v súčasnej dobe skutočnú renesanciu krbov, prakticky každý dom má aspoň jeden krb. Okrem nezanedbateľného estetického hľadiska nám krb prináša mnohé funkcionálne výhody v oblasti vykurovania. Spolu so stavbou krbu čoraz častejšie vznikajú aj teplovzdušné rozvody, veľkej obľube sa tešia teplovodné krbové vložky, kachľové krby atď. Stavba krbu sa už stáva vlastne štandardom. Popularita krbu ako vykurovacieho zariadenia súvisí hlavne s vysokou (a stále rastúcou) cenou najviac populárneho paliva na Slovensku - plynu. Náklady na vykurovanie drevom (podobne ako peletami, či uhlím) sú dnes podstatne nižšie a dokonca niektoré druhy dreva majú najlepšie ukazovatele nákladov v prepočte na tepelnú jednotku spomedzi všetkých dostupných palív (tu je najdrahšia el. energia a hneď za ňou plyn). 

Ďalšou výhodou vykurovania drevom, na rozdiel od uhlia, „eko-hrášku” či peliet je fakt, že je vlastne na dosah ruky. Aj preto sa vo viac ako 90% novonavrhnutých a postavených domoch projektuje, či stavia krb, ktorý sa stáva centrálnou dominantou interiéru. Krb v ponímaní so zabudovanou krbovou vložkou sa stáva efektívnou alternatívou pre drahšie spôsoby vykurovania.

Možnosť využitia krbu ako vykurovacieho zariadenia pre veľmi veľké domy je však niekedy silne dezinterpretovaná - zvlášť niektorými stavebnými firmami, ktoré nedokážu racionálne zhodnotiť skutočné možnosti vykurovania krbom. Vykurovanie krbom má obrovské výhody, ale má tiež určité obmedzenia, o ktorých treba hovoriť a ktoré treba poznať, aby sme neboli zaskočení nedostatočným výkonom v zimnom období. Napriek pomerne jednoduchému princípu fungovania systému, správne naprojektovanie a vykonanie inštalácie nie je jednoduché. Treba poznať niekoľko skutočností, ktoré musí systém spĺňať, aby mohol správne a účinne pracovať.

Účelom tohto článku nie je odradiť potencionálneho investora od teplovzdušných rozvodov z krbu, práve naopak, popíše veľké možnosti a výhody tohto typu riešenia. Mal by napomôcť v jasnom plánovaní systému, môže tiež napomôcť komunikácii medzi investorom a zhotoviteľom. Nebudeme tu uvádzať množstvo tabuliek, vzorcov a definícií, ktoré by mal mimochodom poznať každý zhotoviteľ, chceme iba poukázať na zložitosť systému a isté pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať pre správne zhotovenie inštalácie.

Skúsme teda, krok po kroku rozpísať základné pravidlá súvisiace s vhodným výberom a naplánovaním účinného systému teplovzdušných rozvodov z krbu.

Chcel by som vykúriť celý dom …

To je s najväčšou pravdepodobnosťou najčastejšia chyba... Bohužiaľ, nie vždy, a v zásade nikdy to nebude možné - účinne možno vykúriť iba určitú pevne stanovenú plochu, či objem.  A ďalej (k tomu sa ešte vrátime), rôzne kaskádové systémy, použitie dvoch ventilátorov, doplnkových kanálových ventilátorov atď. príliš nepomôže. Lepšie je vychádzať z poznatku, že je výhodnejšie účinne vykúriť niekoľko miestností, ako neefektívne zohriať všetky. 

Ťažko jednoznačne vyjadriť akú plochu je možné ešte vykúriť a akú už nie, samozrejme je to závislé od konkrétnej situácie (napr. systémy vykurujúce poschodie a miestnosti na poschodí môžu byť väčšie v prepočte na vykurovanú plochu ako systémy na jednom úrovni).

Vo všeobecnosti platí, že dĺžka trasy od ventilátora (pri nútenom obehu) po najvzdialenejší výduch by nemala prekračovať 10 m. Pri gravitačnom systéme možno účinne vykúriť miestnosti vo vzdialenosti od krbu okolo 4-5 m.

Tieto obmedzenia sú spôsobené samotnou povahou teplovzdušného vykurovania – čiže nutnosťou privedenia krbovou vložkou zohriateho vzduchu do vykurovaných miestností. Zohriaty vzduch musí mať natoľko veľkú rýchlosť, aby dokázal prekonať vzdialenosť od ventilátora po posledný výduch, prietokový odpor tvaroviek (odbočky T, Y...), nemôže sa pritom ochladiť a navyše nemôže byť zdrojom nadmerného hluku. Tieto skutočnosti v krátkosti opíšeme v ďalšej časti.

Treba si uvedomiť, že teplovzdušné vykurovanie pre plochu viac ako 200 m2 môže byť neefektívne aj z iného dôvodu – vyžaduje si to príliš vysoké finančné náklady na samotnú inštaláciu (zodpovedajúcu krbovú vložku, ventilátor(y), zodpovedajúco dlhé teplovzdušné rozvody, ich izolácia atď.)

Chcel by som kúriť iba krbom...

Tu tiež nemáme dobré správy – krb by podľa platnej legislatívy nemal byť jediným zdrojom tepla, musíme mať alternatívny vykurovací systém (napr. plynový kotol), čo je dané nutnosťou aspoň minimálneho vykurovania (temperovania) objektu v prípade dlhodobej neprítomnosti obyvateľov. Samozrejme, umožňuje to šetriť výdavky na kúrenie v zime - prakticky každý kotol obsahuje automatiku, ktorá ho dokáže odstaviť v čase, keď kúrime v krbe a dosiahneme teplotu v miestnostiach nižšiu, ako je nastavená na regulačnej jednotke kotla centrálneho kúrenia.

Krbová vložka – pekná, efektívna a lacná...

Paradoxne, hlavný zdroj tepla pri teplovzdušnom kúrení je súčasne hlavným ohraničením jeho možností. 

Predstavme si teplovzdušný krb ako zdroj tepla. Upriamme pozornosť na nominálny výkon krbovej vložky (pozor, nie maximálny, ktorý môže dosahovať iba krátkodobo) povedzme, ako nominálny výkon plynového kotla. Závery sú nasledovné - väčšina krbových vložiek má nominálny výkon na úrovni niekoľkých kW, čo v prípade  priemernej plochy domu na úrovni 150 – 200 m2 je príliš málo pre jeho účinné vykúrenie pri veľmi nízkych zimných teplotách. Doplňme ešte, že priemerná účinnosť krbovej vložky nepresahuje obvykle 80% a to aj pri správnej inštalácii a používaní správneho paliva. 

Vybudovaním rozsiahleho systému teplovzdušných rozvodov, použitím niekoľkých ventilátorov, nebude krbová vložka schopná zohriať vzduch. Pamätajme tiež, že vzduch, ktorý pozvoľna obteká krbovú vložku je zohrievaný lepšie, ako ten, ktorý je rýchlo nasávaný do ventilátora. Zvýšenie rýchlosti ventilátora (použitím automatického, alebo manuálneho regulátora otáčok) má spôsobiť zníženie teploty na výstupe, ako aj optimalizáciu zariadenia vzhľadom k teplote krbovej vložky. 

Dôležité je, aby krbová vložka pre ktorú sa rozhodneme bola vhodná na nepretržité kúrenie. To znamená, že musí byť skonštruovaná tak, aby dlhodobo vydržala vysokú teplotu. Obvykle sú takéto krbové vložky označené písmenom C (continue).

Pri rozhodovaní sa pre konkrétny model krbovej vložky by sme mali brať ohľad na jej parametre definované výrobcom. Krbová vložka tiež musí spĺňať kritériá európskych noriem a musí byť označená znakom zhody CE, čím sa preukazuje, že môže byť predávaná a montovaná na našom území. Ku kolaudácii domu budete tiež potrebovať CE certifikát pre daný model krbovej vložky, treba na to pamätať už pri jej kúpe. 

Treba sa tiež zamyslieť nad tým, ako často a intenzívne bude krb využívaný a podľa toho zvážiť voľbu výrobcu a cenovej hladiny za krbovú vložku. Vždy sa treba orientovať na známych výrobcov s dobrými referenciami, dlhou tradíciou a širokou ponukou. Aj krbová vložka sa môže časom pokaziť, môžme po rokoch potrebovať určitý náhradný diel a ten sa dá asi ľahšie zohnať u zabehnutého výrobcu, ako u firmy, ktorá tu už zajtra nemusí byť.

Ďalším faktom, ktorý treba zvážiť pri výbere krbu je jeho dizajn, typ presklenia, spôsob otvárania dvierok a pod. Treba zvážiť alternatívu, že napríklad krbové vložky s obojstranným presklením "vis a vis" môžu ponúkať o niečo horšie parametre, ako krbová vložka s jednoliatym korpusom vhodná pre permanentné kúrenie. 

Gravitačný, alebo nútený obeh vzduchu...

Systém šírenia vzduchu gravitačným spôsobom nevyžaduje príliš vysoké finančné náklady na jeho realizáciu, je úplne nezávislý a pri správnej montáži nezávadný. Neumožňuje však vykúrenie väčšej plochy, ako tej, ktorá je v blízkom okolí krbovej vložky a tiež neumožňuje zásadnejšiu reguláciu systému. Avšak, aj napriek svojej zdanlivej jednoduchosti, má určité zásady, ktoré je potrebné dodržať. Veľmi dôležitá je otázka filtrácie horúceho vzduchu a nutnosť umiestnenia výstupov horúceho vzduchu vyššie ako je výstup cez ventilačné mriežky na krbe - tak, aby bol vôbec možný pohyb tohto vzduchu. Charakteristickým znakom gravitačného systému je veľmi vysoká teplota na výstupe vo vykurovanej miestnosti (z mriežky, alebo anemostatu), čo je spôsobené krátkou vzdialenosťou výstupov od krbu, ako aj nízkou rýchlosťou vzduchu zohriateho od krbovej vložky. Vysoká teplota pri chýbajúcej filtrácii môže spôsobovať nepríjemnú a zdraviu škodlivú pyrolýzu prachu. Z tohto dôvodu je gravitačný systém šírenia tepla od krbu čoraz menej používaný.

Nevýhody použitia gravitačného systému odpadajú pri nútenom obehu vzduchu s použitím krbového ventilátora. Nútený obeh ponúka omnoho väčšie možnosti, aj napriek tomu, že je komplikovanejší s ohľadom na správnu montáž.   

Srdcom núteného obehu je krbový ventilátor, ktorý nasáva od krbu zohriaty vzduch a dopravuje ho do rozvetveného systému. Treba pamätať, že obvykle maximálna vzdialenosť posledného výstupu zohriateho vzduchu v miestnosti by nemala prekračovať 10m (vyplýva to z odporu zložiek teplovzdušného systému). 

Pred krbovým ventilátorom sa odporúča použitie špeciálneho bypassu s bimetalickým termostatom a spätnou klapkou, ktorý funguje ako zabezpečenie pre prípad výpadku elektriny. Horúci vzduch je včas odvedený do určenej miestnosti. Bypass má tiež kovový filter, zachytávajúci nečistoty pred vstupom do ventilátora. Aj pokiaľ nepoužijeme vyššie spomínanú verziu s bypassom, pred vstupom do ventilátora musí byť umiestnený kovový filter, zachytávajúci častice prachu. 

Krbový ventilátor

Ako sme už spomínali vyššie, krbový ventilátor je srdce núteného obehu zohriateho vzduchu a súčasne prvok, ktorý rozhoduje o jeho účinnosti. Ventilátory sa od seba odlišujú predovšetkým výkonom, čiže množstvom vzduchu, ktorý sú schopné premiestniť za jednu hodinu. Môže si niekto povedať: čím viac, tým lepšie..., ale nie je to celkom pravda... Treba si vybrať krbový ventilátor v závislosti od veľkosti inštalácie teplovzdušných rozvodov. Veľký ventilátor je drahší, odoberá viac elektriny, zníži účinnosť krbovej vložky (tlačený vzduch bude mať väčšiu rýchlosť, menej sa ohreje od krbovej vložky, bude mať nižšiu teplotu na výstupe v miestnosti). Dá sa to do určitej miery eliminovať použitím regulátora otáčok a prispôsobením rýchlosti ventilátora k inštalácii. 

Pri rozvetvenom systéme je samozrejme nevyhnutné použitie silnejšieho ventilátora, tak, aby bol schopný dodať zodpovedajúce množstvo vzduchu do miestností.  Treba pamätať, že plánovanie príliš rozvetveného systému nemusí priniesť požadovaný efekt (napr. pri použití niekoľkých krbových ventilátorov).

Ventilátory umiestnené pod krbom (niekedy bývajú aj súčasťou krbovej vložky) obvykle nedosahujú požadovaný efekt, dokážu korigovať prietok vzduchu okolo krbovej vložky, ale pre systém teplovzdušných rozvodov sú málo účinné. Takéto ventilátory zvyšujú efektívnosť samotnej krbovej vložky, ale určite plnohodnotne nenahradia krbový ventilátor používaný v systéme teplovzdušných rozvodov. 

Teplovzdušné tvarovky - odpor prietoku

Vzduch prechádzajúci systémom tvaroviek (pozinkované spojky, rozdvojky, kolená...) z krbového ventilátora do vykurovanej miestnosti musí prejsť určitú trasu. Každá odbočka, či zmena priemeru spôsobuje tlakovú stratu. Pri projektovaní systému teplovzdušných rozvodov sa riadime zásadou nevytvárania príliš dlhých a rozvetvených odnoží systému.

Odpor prietoku je vážna vec, zvlášť v prípade systému teplovzdušného kúrenia. Znamená stratu tlaku, ktorá nastáva pri styku vzduchu s tvarovkami. Odpor závisí od typu povrchu tvarovky (obyčajne sa používajú pozinkované tvarovky s relatívne hladkým povrchom),  jej priemeru (pri menšom priemere je odpor väčší), ale hlavne od jej tvaru (čím bude mať viac uhlov, tým bude väčší odpor). Odpor prietoku potrubia a tvaroviek je udávaný v špeciálnych tabuľkách.

Ideálny tvar s ohľadom na odpor je kruh. Najlepšie podmienky prietoku sú teda v okrúhlych teplovzdušných rozvodoch (lepšie ako v hranatých). Používajú sa pevné potrubia a flexibilné hadice. Menší odpor dosahujú pevné potrubia, ale sú menej praktické s prihliadnutím na ich dĺžku, potrebu izolovania a pod. Častejšie sa používajú flexibilné izolované hadice, alebo teplovzdušné rozvody hranaté, ktoré sa dodatočne izolujú špeciálnym izolačným návlekom. Tieto dve možnosti sú kompromisom medzi jednoduchou montážou a správnymi aerodynamickými vlastnosťami.

Prečo je odpor prietoku taký dôležitý? Krbový ventilátor, ktorý chceme použiť má obmedzené parametre (viď text vyššie). Dôležitým parametrom ventilátora je jeho schopnosť vytvárať dynamický tlak k prekonaniu odporu. Tlak spolu s výkonom sa udáva v grafe charakteristiky ventilátora. Tento graf nám hovorí, aké tlakové straty je schopné prekonať určené množstvo vzduchu tlačené z ventilátora. Ventilátor môže tlačiť buď menšie množstvo vzduchu na väčšiu vzdialenosť (prekonáva väčší odpor), alebo väčšie množstvo vzduchu na malú vzdialenosť. 

Každá vetva systému (pozostávajúca napríklad z niekoľkých metrov izolovaných hadíc, niekoľkých pozinkovaných tvaroviek a ukončením v strope kovovým tanierovým ventilom), je vetva s pevne stanoveným odporom - vzduch musí prekonať všetky jej časti a kvôli tomu musíme brať do úvahy súčet všetkých odporov na stanovenej trase.

Samozrejme je podstatne výhodnejšie tak si vybrať ventilátor, aby pri určenej hodnote výkonu značne prevyšoval tlakové straty na tvarovkách. Je jednoduché zväčšenie odporu prietoku s cieľom vyrovnania, alebo ohraničenia prúdu vzduchu v určitej vetve systému (napríklad, keď je jeden výstup podstatne bližšie k ventilátoru ako druhý z toho istého zdroja) – použitím klapky, ohraničujúcej prietok. Oveľa horšie vypadá situácia, keď tlaková strata prevyšuje možnosti ventilátora, vtedy je riešením buď rezignácia od tejto vetvy (nainštalovaním tvarovky, ktorá presmeruje vzduch do inej vetvy), zmena jej polohy (priblíženie k ventilátoru), zmena polohy ventilátora (tak, aby bol umiestnený čo možno najviac v strede všetkých výstupov) – to však môže spôsobiť zhoršenie podmienok v ostatných miestnostiach, výmena ventilátora za väčší (alebo doplnenie druhého).

V snahe o čo možno najmenší odpor prietoku sa zvažuje zväčšenie priemeru rozvodov a určite by to prinieslo požadovaný efekt, treba si však uvedomiť, že výroba rozvodov s neštandardnými rozmermi môže znamenať podstatne vyššie finančné nároky a na druhej strane môže znamenať neprekonateľný problém vzhľadom na nedostatok miesta (pevne stanovená výška podlahy, alebo stropu, kde sa už nezmestí okrúhle, alebo kanálové potrubie). 

Na druhej strane prietok vzduchu v okrúhlych rozvodoch s priemerom menším ako 100mm, alebo v plochých kanáloch s podobne malým prepočítaným priemerom nemá príliš veľký význam - odpor prietoku umožní použitie takýchto priemerov iba vo vzdialenosti niekoľko metrov od ventilátora a rýchlo sa šíriaci vzduch vytvorí natoľko veľký šum, že používatelia časom upustia od využívania tohto systému.

 

Niekoľko jednoduchých rád pri projektovaní systému teplovzdušného kúrenia:

Pri výbere jednotlivých komponentov treba brať ohľad na nasledovné:

-trasa teplovzdušného rozvodu musí byť čím nakratšia a musí obsahovať čo najmenšie množstvo tvaroviek

-treba používať tvarovky s čo možno najviac "ľahodnými" uhlami

-pre akustický komfort a redukciu rýchlosti vzduchu používať rozdeľovacie skrinky

 

-treba používať tvarovky s možnosťou relácie prietoku - regulačné klapky, mriežky so žalúziou a podobne

 

Správna izolácia

 

Dobrá izolácia v oblasti teplovzdušného kúrenia je vec absolútne kľúčová, obzvlášť pokiaľ rozvody prechádzajú chladným, nevykurovaným prostredím (napríklad nevykurovaným podkrovím). Bez správnej izolácie by vzduch zohriaty od krbovej vložky príliš rýchlo ochladol.

Treba dôkladne skontrolovať, či montér svedomite zaizoloval rozvody a ich spoje, či použil správny izolačný materiál (s tepelnou odolnosťou do 250 oC). Našťastie máme v ponuke okrúhle izolované hadice a tiež špeciálne izolačné návleky na hranaté kanálové potrubie. Pri ich použití treba dbať na ošetrenie poškodených miest izolačnou hliníkovou páskou.  

Palivo

Na koniec treba pripomenúť, že získanie optimálnych vykurovacích parametrov a predĺženie životnosti krbovej vložky s dymovodom získame iba používaním kvalitného paliva. Listnaté, dobre vysušené drevo (vlhkosť do 15%) je garantom bezporuchovej, dlhotrvajúcej práce krbu a zabezpečuje tiež stabilizáciu získaného tepelného výkonu. Kúrenie drevom nízkej kvality (drevo s vysokým obsahom živice, alebo mokré drevo), alebo ešte horšie kúrenie odpadom, či iným neodporúčaným palivom (napríklad uhlím) môže viesť k zničeniu krbovej vložky, alebo dymovodu...

PALOMINO KRBY, s.r.o.

Chcete sa poradiť?
Peter ČieškoPeter Čieško
Špecialista na krby a všetko okolo nich
Telefón0948 949 949
po-pi 8:00-18:00 hod.

Telefónpalomino@palomino.sk
Newsletter
Chcete dostávať info o zľavách a novinkách?
Registrujte sa na odber newslettera.
2006-2024 © Palomino.sk, všetky práva vyhradené. Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.
Náš eshop používa súbory cookie. Niektoré súbory cookie sú nevyhnutné pre správne fungovanie webu. Ďalšie súbory cookie používame na analýzy. Tie môžete prípadne odmietnuť.